http://www.promyczek.ostroda.pl
Nasze PrzedszkolePlan dniaZajęcia dodatkoweProgramy i metody pracyImprezy i uroczystości i różne ważne wydarzeniaGaleria prac dzieci, kolekcje i zbiory
kliknij i powiększ

kliknij i powiększ
Baza przedszkola:

Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" mieści się na ulicy Przedszkolnej 1, w budynku byłego Przedszkola Miejskiego Nr 7, który został wybudowany 1976 roku.
Przedszkole otacza duży ogród, w którym poszczególne grupy dzieci mają wydzielone place zabaw.
Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:00 do 16:00.

 • Budynek
 • Hol
  kliknij i powiększkliknij i powiększkliknij i powiększkliknij i powiększkliknij i powiększkliknij i powiększ
  kliknij i powiększkliknij i powiększ

 • Szatnia
  kliknij i powiększkliknij i powiększ

 • Przedszkole posiada pięć przestronnych sal z łazienkami
  kliknij i powiększkliknij i powiększkliknij i powiększkliknij i powiększ
Parter:

 • Grupa Biedronki - dzieci 3 - letnie
  kliknij i powiększkliknij i powiększ

 • Grupa Krasnale - dzieci 4 - letnie
  kliknij i powiększkliknij i powiększkliknij i powiększkliknij i powiększ
1 piętro:

 • Grupa Zające - dzieci 5 - letnie
  kliknij i powiększkliknij i powiększkliknij i powiększ

 • Grupa Starszaki - dzieci 5,6 - letnie
  kliknij i powiększkliknij i powiększ

 • Grupa Zuchy - dzieci 6 - letnie
  kliknij i powiększkliknij i powiększkliknij i powiększ

 • Kuchnia z zapleczem magazynowym zapewniająca smaczne i urozmaicone, całodzienne wyżywienie uwzględniające nietolerancję pokarmową dzieci.
  kliknij i powiększkliknij i powiększ

 • Działki przedszkolne dostosowane pod względem każdej grupy wiekowej w odpowiedni plac zabaw.
  kliknij i powiększkliknij i powiększkliknij i powiększkliknij i powiększ
Rekrutacja:

Dzieci na nowy rok rozpoczyna się od miesiąca marca każdego roku. W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych dzieci przejmowane są w ciągu roku szkolnego. Rekrutacji do przedszkola dokonuje dyrektor. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "Karta zgłoszenia dziecka". Dodatkowo rodzice wypełniają upoważnienie dotyczące odbioru dziecka.
Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat. Dopuszcza się przyjęcie dziecka 2,5 letniego, o ile posiada ono samodzielność w zakresie podstawowej samoobsługi.


Opłaty:

Rodzice ponoszą koszty utrzymania dziecka w postaci wnoszenia opłaty stałej i kosztu związanego z wyżywieniem. Opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu wnoszą rodzice w terminie nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje rodzicom zwrot wpłaty z tytułu kosztów surowca. Dopuszcza się udzielanie zwolnień lub ulg w opłacie stałej. Zwolnienia dotyczą nieobecności dziecka spowodowanej chorobą (miesięczną), ulgi w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństw. Zwolnienia z opłaty stałej dokonuje prowadzący na pisemny wniosek rodziców. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej. Wysokość opłaty stałej oraz wszelkie zmiany z tym związane określa prowadzący. Opłata stała od 01.09.2010 r. wynosi 170 zł., koszt jednego dnia żywienia wynosi 5,00 zł.

Pracownicy:

W placówce zatrudnionych jest 8 nauczycieli, 8 pracowników obsługowych, 2 praktykantów praktycznej nauki zawodu oraz stażyści.

Nauczyciele pracujący z dziećmi to wysoko wykwalifikowana kadra, wrażliwa na potrzeby dzieci, poszukująca najlepszych i jednocześnie skutecznych metod pracy. Swoje umiejętności i wiedzę ciągle doskonalą biorąc udział w wielu formach doskonalenia zawodowego. Troszczą się o zapewnienie dzieciom równych szans w dostępie do wiedzy, wzmacniają też nieustannie wiarę przedszkolaków w możliwości osiągnięcia sukcesu. Każdemu z nich poświęcają tyle samo uwagi i opieki, organizując nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

e-mail: przedszkole@promyczek.ostroda.pl
Projekt i wykonanie - Adam Antolak