Grupy

Promyczek | Grupy | Zuchy

Do naszego przedszkola uczęszczają  dzieci w wieku od 3- do 6 lat. Mamy pięć oddziałów wiekowych. W grupach realizujemy program dostosowany do wieku dzieci. Wspieramy dzieci w ich rozwoju mając na uwadze  ich indywidualne możliwości i potrzeby.

Informacje ogólne:

Zuchy to grupa, która liczy 29 dzieci w wieku 6 lat. Zajęcia odbywają się w sali nr 2 na 1 piętrze gdzie na co dzień nauczyciele tak kierują
swoją pracą aby realizować cele i zadania edukacyjne – zgodnie z obowiązująca podstawą programową w czterech sferach:
fizycznej, emocjonalnej, społecznej, poznawczej.
Dbają o dobry klimat w grupie, czuwają nad nimi podczas zabawy, nauki pobytu na świeżym powietrzu i odpoczynku.

Opieka nad grupą:

Nauczyciele prowadzący grupę:

Pani mgr Beata Brdak
Pani Bożena Dziurdzia (licencjat)

Osoba wspomagająca pracę nauczycieli:

Pani Anna Pirożek

Ramowy rozkład dnia:

6:30 - 7:30 Schodzenie się dzieci

 • zabawy swobodne
 • gry i zabawy stolikowe, tematyczne
 • kontakty indywidualne sprzyjające dzieleniu się przeżyciami i zainteresowaniami dzieci
 • kontakty indywidualne z rodzicami
 • czynności porządkowe

7:00 - 8:10
Zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela / kontakty indywidualne wzmacniające poczucie bezpieczeństwa, rozstrzygające różnorodne sytuacje wychowawcze, wspomagające podjęcie decyzji wyboru zabawy

8:10 - 8:15 Ćwiczenia poranne

8:15 - 9:00 Różnorodne czynności dzieci

 • zabiegi higieniczne w łazience / przed i po śniadaniu

I śniadanie

 • zabawy swobodne

9:00 - 10:00 Zajęcia dydaktyczne

10:00 - 11:00 Pobyt na świeżym powietrzu

 • czynności samoobsługowe w szatni / ubieranie się
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe
 • zabawy swobodne w ogrodzie
 • obserwacje przyrodnicze
 • prace porządkowe i ogrodnicze
 • spacery

11:00 - 12:00 Różnorodne czynności dzieci

 • czynności samoobsługowe / rozbieranie się
 • zabiegi higieniczne w łazience

II śniadanie

 • słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej / podczas odpoczynku na karimatach

12:00 - 14:00 Różnorodne czynności dzieci przed obiadem

 • zabawy czytelnicze wg metody dr I. Majchrzak
 • zabawy i ćwiczenia utrwalające różnorodne umiejętności
 • praca wspomagająca w różnorodnych zakresach
 • gry i zabawy stolikowe
 • zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci / w sali zabaw lub na świeżym powietrzu
 • zajęcia dodatkowe / ćwiczenia logopedyczne, zabawy taneczne, nauka j. angielskiego, religii
 • słuchanie literatury dziecięcej
 • zabawy ruchowe
 • czynności samoobsługowe w szatni i higieniczne

14:00 - 14:30 Obiad

14:30 - 16:00 Rozchodzenie się dzieci

 • czynności higieniczne po obiedzie
 • zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie
 • gry i zabawy stolikowe wg zainteresowań
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • kontakty indywidualne z rodzicami
 • czynności porządkowe

2022/2023

Prace plastyczne wykonane przez Zuchy:

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

2022/2023:

Ważne imprezy i uroczystości:

"Bocian i żabka" - praca według wzoru w oparciu o metodę "Edukacji przez Ruch" D. Dziamskiej

Obchody Dnia Kobiet

Bal karnawałowy z klasą II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej

"W krainie bajki" - bal karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

Jasełka

Spotkanie z Mikołajem

"Igły" - nauka wiersza w oparciu o Metodę Dobrego Startu "Od wierszyka do litery" - zajęcie pokazowe dla rodziców

"Ziemia w Układzie Słonecznym"- projekcja oraz "Nauka i zabawa"- eksperymenty z zakresu fizyki i astronomii

Spotkanie z żołnierzami

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Jesienne zabawy w ogrodzie przedszkolnym

"Targ liter" - gra czytelnicza prowadzona w oparciu o Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak

"Apetyczne ananasy" - nauka wiersza w oparciu o Metodę Dobrego Startu

Dzień Edukacji Narodowej

Wykonanie sałatki owocowej

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Dzień Chłopaka

Wycieczka na Komendę Powiatową Policji

"Wszystkie śmieci są nasze" - Akcja Sprzątania Świata

Udział w zawodach sportowych: XXXII Biegi Uliczne, Turniej Piłki Nożnej

Dzień Kropki

Wyjazd do Teatru Lalek z okazji Dnia Przedszkolaka

Zajęcia dodatkowe odbywające się w grupie Zuchy:

Zajęcia z j. angielskiego

Zajęcia z rytmiki

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia taneczne

Logopedia

Religia

Nauka gry w szachy

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

O nas

Poznaj nasze przedszkole

Nasze przedszkole istnieje 43 lata. W roku 2005 zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i otrzymało nazwę „PROMYCZEK”

W „Promyczku” dzieci rozwijają umiejętności i zdolności realizując cele i zadania zgodnie z Nową Podstawą Programową. Nauczyciele pracują na bazie Programu Wychowania Przedszkolnego – wydawnictwa MAC Edukacja.

Rekrutacja

Rocznik 2023/2024

Jeżeli chciałbyś drogi rodzicu aby Twoje dziecko miało możliwość
uczęszczać do naszej placówki musisz złożyć do nas poniższe podanie:

Karta zgłoszeniowa.doc (pobierz)
Klauzula informacyjna.doc (pobierz)

w nieprzekraczalnym terminie, od 1 marca 2023 do 31 marca 2023 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona!