Ogłoszenia

Promyczek | Zapraszamy do udziału w badaniu…

Zapraszamy do udziału w badaniu…

24 czerwca 2020

Drodzy Rodzice,

Zwracamy się do Was z prośbą o udział w badaniach prowadzonych przez Instytut Psychologii UKSW w Warszawie we współpracy z MEN i ORE. Celem projektów, w ramach których prowadzone są badania, jest opracowanie narzędzi do wszechstronnej oceny funkcjonowania osobowościowego i emocjonalno-społecznego dzieci oraz młodzieży, w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowane zestawy narzędzi diagnostycznych i materiały pomocnicze będą stanowiły wsparcie dla specjalistów z poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych na terenie całej Polski.

Oba projekty realizowane są w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy przebieg procedury badawczej:

  1. Pierwszym etapem jest wyrażenie zgody na udział w badaniu. Aby to zrobić należy wejść pod ten adres internetowy:               http://bm.badanie.narzedzia-ppp.pl/registration

Wszystkie informacje pozyskane podczas prowadzonych badań będą przez nasz zespół traktowane jako dane wrażliwe i będą chronione przed nieuprawnionym dostępem stron trzecich.

  1. Po wyrażeniu zgody na udział w badaniu, na wskazany w formularzu zgody adres e-mail przyjdzie link do pierwszej części badania.
  2. Po 5 dniach od otrzymania pierwszej części badania zostanie wygenerowany kolejny link do następnego etapu badania. Łącznie będzie kilka etapów badań (maksymalnie 4 etapy w klasach 1-3, 3 etapy w klasach 4-8 i szkołach ponadpodstawowych).

Aby uzyskać więcej informacji na temat realizowanych działań zapraszamy na stronę internetową

www.wspieraniediagnozy.pl

Podziel się:

Pozostałe ogłoszenia

Najbliższe imprezy

O nas

Poznaj nasze przedszkole

Nasze przedszkole istnieje 43 lata. W roku 2005 zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i otrzymało nazwę „PROMYCZEK”

W „Promyczku” dzieci rozwijają umiejętności i zdolności realizując cele i zadania zgodnie z Nową Podstawą Programową. Nauczyciele pracują na bazie Programu Wychowania Przedszkolnego:
Rozwój – Wychowanie – Edukacja autorstwa Anny Stalmach – Tkacz i Kariny Mucha …

Rekrutacja

Rocznik 2019/2020

Jeżeli chciałbyś drogi rodzicu aby Twoje dziecko miało możliwość
uczęszczać do naszej placówki musisz złożyć do nas poniższe podanie:

Karta zgłoszeniowa.doc (pobierz)

w nieprzekraczalnym terminie, od 1.03.2019 do 25 marca 2019 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona!