Ogłoszenia

Promyczek | Organizacja procesu i realizacji kształcenia na odległość

Organizacja procesu i realizacji kształcenia na odległość

26 marca 2020

Organizacja procesu i realizacji kształcenia na odległość w czasie epidemii koronawirusa proponowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Ostródzie.

 

Drodzy Rodzice 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID -19, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych , wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom kontynuacji edukacji na odległość. Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców  w  warunkach edukacji w domu rodzinnym.

Prosimy Państwa – Rodziców o wsparcie swoich dzieci w uczeniu się w domu. Zachęcamy do podjęcia współpracy z przedszkolem i wspomaganie nauczycieli w tym procesie. Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach nie oznacza, że najmłodsi przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wspierania rozwoju dzieci będziemy realizować konkretne zadania zapisane w postawie programowej.

Zadania te obowiązują nauczyciela- wychowawcę do kontaktu z rodzicami, aby wspólnie realizować zakres działań edukacyjnych.

W tym celu pragniemy kontaktować się z Państwem wykorzystując:

 • Stronę internetową przedszkola
 • Facebook grupy
 • Drogą mailową
 • Dostarczanie materiałów do pracy z dziećmi w domu
 • Kontakt telefoniczny

Nauczyciele dostosują do Państwa najdogodniejszą formę wzajemnego kontaktu oraz współpracy, która pozwoli na zorganizowanie w domu odpowiednich form wspierania rozwoju dzieci.

Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby dziecko stało się bardziej samodzielne. Warto zachęcać dziecko do różnych czynności, tj.:

– dbania o porządek w swoim pokoju,

– wspólne przygotowywanie posiłków z rodzicami, nakrywanie do stołu, porządkowanie,

– ćwiczenia w zakresie samoobsługi ( ubieranie i rozbieranie), zasuwanie suwaków, zapinanie guzików, próby wiązania na kokardę,

– prowadzenie rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, dotyczące danej pory roku, zjawisk atmosferycznych i przyrodniczych, rozwijanie i poszerzanie słownictwa dziecka,

– czytanie dzieciom bajek, opowiadań i wierszy,

– korzystanie i udostępnianie dzieciom programów telewizyjnych i edukacyjnych,

– organizowanie dzieciom wspólnych zabaw tj. gry planszowe, gry w szachy, gry zręcznościowe, rozwiązywanie zagadek i rebusów,

Drodzy rodzice podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Rodzicu:

 1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętaj, że tan czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka. Należy zadbać o odpoczynek dziecka i  wzmacniać relacje rodzinne.
 2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na cztery grupy:
 3. Edukacja – będą to np.: indywidualna praca dziecka z materiałami przekazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, prowadzone wideo lekcje,
 4. Sport – zadbaj o wszelkiego rodzaju aktywność ruchową dziecka, możliwą do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki, rozciągania, zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela,
 5. Rozrywka – to także forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dzieckiem swoimi pasjami, wspólne gry planszowe,
 6. Zachęcaj dziecko do samodzielnej pracy
 7. Pozostań w kontakcie z wychowawcą grupy , udostępnij mu swój numer telefonu, adres mailowy , sprawdzaj stronę internetową przedszkola,
 8. Zgłaszaj na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka
 9. Pomóż dziecku zorganizować warunki do nauki w domu- kącik , pomieszczenie, jeżeli zajdzie taka potrzeba do komputera, tabletu, smartfona ,
 10. Ustal z dzieckiem czas nauki, przeplatany odpoczynkiem ( zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami  na rzecz rodziny,
 11. Zachęcaj dziecko do systematycznej pracy. Nagradzaj za pilność , chwal za wytrwałość i samodzielną naukę, ciesz się sukcesami dziecka

Za pośrednictwem różnorodnych form komunikacji z Państwem, nauczyciele będą udostępniać Państwu wiele edukacyjnych propozycji:

 • Propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych,
 • Konkretne propozycje opracowane na potrzeby grupy czy danego dziecka ( karty pracy, karty grafomotoryczne, karty  techniczne, gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie
 • Opracowane przez nauczyciela propozycje twórczej aktywności dziecka,
 • Udostępnianie linków do słuchowisk, audycji radiowych, a także programów i zabaw on-line

SZANOWNI RODZICE –  w tej nietypowej sytuacji, wychowawcy i nauczyciele Państwa dzieci wciąż wypełniają swoje zadania, chociaż w zmienionej formie. Pozostają otwarci na współpracę z Wami. Cały czas za pośrednictwem przekazywanych zadań, inspiracji, proponowanych zabaw, mają wpływ na proces rozwoju Państwa dzieci.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie i wspólną pracę na rzecz rozwoju i edukacji dzieci.

Dorota Czaplejewicz

Podziel się:

Pozostałe ogłoszenia

Najbliższe imprezy

O nas

Poznaj nasze przedszkole

Nasze przedszkole istnieje 43 lata. W roku 2005 zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i otrzymało nazwę „PROMYCZEK”

W „Promyczku” dzieci rozwijają umiejętności i zdolności realizując cele i zadania zgodnie z Nową Podstawą Programową. Nauczyciele pracują na bazie Programu Wychowania Przedszkolnego:
Rozwój – Wychowanie – Edukacja autorstwa Anny Stalmach – Tkacz i Kariny Mucha …

Rekrutacja

Rocznik 2019/2020

Jeżeli chciałbyś drogi rodzicu aby Twoje dziecko miało możliwość
uczęszczać do naszej placówki musisz złożyć do nas poniższe podanie:

Karta zgłoszeniowa.doc (pobierz)

w nieprzekraczalnym terminie, od 1.03.2019 do 25 marca 2019 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona!