Ogłoszenia

Promyczek | Przedszkole zamknięte!!!

Przedszkole zamknięte!!!

25 marca 2021

DRODZY RODZICE…

Informujemy, że zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia – Przedszkola i Żłobki od dnia 29.03.2021 r. do 18.04.2021 r. zostają zamknięte.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi, których rodzice:

  • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  • wykonują działania ratownicze,
  • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
  • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
  • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

O wszelkich decyzjach i zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna „Promyczka”

Podziel się:

Pozostałe ogłoszenia

Najbliższe imprezy

O nas

Poznaj nasze przedszkole

Nasze przedszkole istnieje 43 lata. W roku 2005 zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i otrzymało nazwę „PROMYCZEK”

W „Promyczku” dzieci rozwijają umiejętności i zdolności realizując cele i zadania zgodnie z Nową Podstawą Programową. Nauczyciele pracują na bazie Programu Wychowania Przedszkolnego:
Rozwój – Wychowanie – Edukacja autorstwa Anny Stalmach – Tkacz i Kariny Mucha …

Rekrutacja

Rocznik 2019/2020

Jeżeli chciałbyś drogi rodzicu aby Twoje dziecko miało możliwość
uczęszczać do naszej placówki musisz złożyć do nas poniższe podanie:

Karta zgłoszeniowa.doc (pobierz)

w nieprzekraczalnym terminie, od 1.03.2019 do 25 marca 2019 roku.

Ilość miejsc jest ograniczona!