http://www.promyczek.ostroda.pl
Nasze PrzedszkolePlan dniaZajęcia dodatkoweProgramy i metody pracyImprezy i uroczystości i różne ważne wydarzeniaGaleria prac dzieci, kolekcje i zbiory


GODZINA WYKONYWANE CZYNNOŚCI
6:00
 • otwarcie przedszkola
6:00 - 8:15
 • schodzenie się dzieci
 • zabawy swobodne w sali
 • praca indywidualna
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • gry i zabawy stolikowe, rozwijające zainteresowania
 • zabawy poranne
8:15 - 8:40
 • zabiegi higieniczno-sanitarne przed śniadaniem
 • I śniadanie
 • zabiegi higieniczno-sanitarne po śniadaniu
8:40 - 9:00
 • zabawy swobodne w sali
9:00 - 10:00
 • zajęcia organizowane przez nauczyciela
 • zajęcia organizowane z chętnymi dziećmi w sali lub w ogrodzie
 • sesja czytania według dr I. Majchrzak /dla dzieci młodszych/
10:00 - 11:00
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • zestawy zabaw ruchowych
 • spacery w celu poznawczym lub zdrowotnym
 • zabawy swobodne w sali
11:00 - 11:30
 • zabiegi higieniczno-sanitarne przed śniadaniem
 • II śniadanie
 • zabiegi higieniczno-sanitarne po śniadaniu
11:30 - 13:30
 • odpoczynek dzieci młodszych (zgodnie z życzeniem rodziców)
11:30 - 14:00
 • zajęcia wspomagające rozwój dziecka
 • sesja czytania według dr I. Majchrzak
 • zajęcia dodatkowe
 • praca z książką
 • słuchanie bajek
 • gry i zabawy stolikowe w małych zespołach
 • zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie
14:00 - 14:30
 • zabiegi higieniczno-sanitarne przed obiadem
 • obiad
 • zabiegi higieniczno-sanitarne po obiedzie
14:30 - 16:00
 • zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie
 • praca indywidualna lub w małych grupach
 • gry i zabawy stolikowe, rozwijające zainteresowania
 • rozchodzenie się dzieci
16:00
 • zamknięcie przedszkola
e-mail: przedszkole@promyczek.ostroda.pl
Projekt i wykonanie - Adam Antolak